ความเป็นมาของ บริษัท บัวทองสมุนไพรและสปา จำกัด :

บริษัท บัวทองสมุนไพรและสปา จำกัด เป็นผู้ผลิตเครื่องสำอาง และยาแผนไทย โดยผู้ก่อตั้ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำสารสกัดธรรมชาติ สมุนไพรไทย น้ำมันหอมระเหยกว่า 100 ชนิด มาใช้เป็นส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอางและยาแผนไทย เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้จำหน่าย

การให้บริการของทางบริษัทฯ มุ่งเน้นรูปแบบ One Stop Services OEM ซึ่งเป็นการบริการเบ็ดเสร็จ สามารถให้คำปรึกษาได้ทุกขั้นตอนโดยผู้เชี่ยวชาญ เช่น การออกแบบ การพัฒนาสูตรการผลิต การขึ้นทะเบียนยาแผนไทย และ การจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เป็นต้น

image

เหตุผลในการเลือกผลิตกับเรา ?

การคัดสรรสมุนไพรและสารสกัดที่ดี :

ทางบริษัทฯ มีการเลือกใช้ สารสกัดธรรมชาติและน้ำมันหอมระเหย จากวัตถุดิบธรรมชาติ สมุนไพรมากมาย ซึ่งมีให้ลูกค้าเลือกสรรกว่า 100 ชนิด เพื่อไม่ให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและยาแผนไทยมีการปนเปื้อน จึงใส่ใจในการปลูก ดูแลรักษา ล้าง ทำความสะอาดก่อนนำมาใช้อย่างถูกหลักวิธี

ดังนั้น ลูกค้าที่สนใจทำแบรนด์หรือสินค้า จะมีสูตรให้เลือกมากมาย รวมทั้งกลิ่นน้ำมันหอมระเหยที่ผสมพิเศษเพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ลูกค้า ซึ่งจะหาที่ไหนที่ผลิตและให้ตัวเลือกเยอะขนาดนี้ ไม่มีอีกแล้ว 

การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ :

ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อหมั่นตรวจสอบคุณภาพตรงตามมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยในทุกขั้นตอน ความสด ความสะอาด ผ่านการฆ่าเชื้อเพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่นำมาใช้สะอาดและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และผู้จำหน่าย

การผลิตที่ได้มาตรฐาน :

ทางบริษัทฯ มีการแบ่งห้องการผลิตตามขั้นตอนการผลิตสินค้าแต่ละประเภท เช่น ประเภทยาครีม, ประเภทยาขี้ผึ้ง, ประเภทยาดมสมุนไพร, ประเภทยาดมพิมเสนน้ำ, ประเภทยาน้ำมัน และประเภทเครื่องสำอาง และอื่นๆ โดยบริษัทฯ มีจำนวนห้องการผลิตกว่า 50 ห้อง พื้นที่ใช้สอยภายในบริษัทฯ กว่า 800 ตารางเมตร เพื่อให้กระบวนการผลิตทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐาน ASEAN GMP 

ทีมงานนักวิจัยและพัฒนาสูตร มากประสบการณ์ ซึ่งมีการพัฒนาสูตรสินค้าแต่ละประเภทกว่า 100 สูตร รวมทุกประเภทกว่า 1,000 สูตร ซึ่งการพัฒนาสูตรดังกล่าว ทำให้ทีมนักวิจัยทราบความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ และสามารถบอกได้ว่า สูตรที่ลูกค้าต้องการมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร เพื่อไม่ให้ลูกค้าสิ้นเปลืองงบประมาณไปกับการทดลอง 

การให้บริการการออกแบบและปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ :

ทีมออกแบบสมัยใหม่ สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกบรรจุภัณฑ์ การเลือกประเภทฉลากสติกเกอร์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบเงื่อนไขการจำหน่ายสินค้าทุกประเภท ให้ตรงตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด ทั้งนี้มั่นใจว่าก่อนสินค้าออกสู่ตลาดเป็นสินค้าที่ดี มีคุณภาพ และถูกต้องตามกฎระเบียบ

One Stop Services OEM คืออะไร ?

บริการเบ็ดเสร็จทุกขั้นตอนเมื่อสั่งผลิตกับทางบริษัท ฯ

ขั้นตอนที่ 1 : การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

 • การเลือกบรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสม : ขนาดบรรจุภัณฑ์ ประเภทวัสดุบรรจุภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย
 • การเลือกประเภทฉลาก (Sticker สินค้า) : ฉลากสินค้าแบ่งออกหลายประเภท จะทราบได้อย่างไรว่าแบบไหนเหมาะกับผลิตภัณฑ์ของเรา ทางบริษัทฯ สามารถแนะนำเพื่อความถูกต้อง สวยงาม และเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
 • การออกแบบฉลากและกล่องบรรจุภัณฑ์ด้วยทีมออกแบบ : มีบริการออกแบบ ค่าบริการถูกโดยทีมงานของบริษัทฯ 
 • จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามระเบียบ : มีทีมนำเสนอรูปแบบข้อมูลฉลากที่ถูกต้อง ให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ออกสู่ตลาดมีความถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 2 : นำเสนอสูตรมาตรฐานที่หลากหลาย

ทีมนักวิจัยและพัฒนา มีสูตรให้เลือกมากมาย เพียงลูกค้าแจ้งความต้องการเบื้องต้น กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งจากน้ำมันหอมระเหยแท้ และหัวน้ำหอมเกรดพรีเมี่ยม และมีการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสูตร เพื่อหลีกเลี่ยงงบประมาณที่บานปลาย

ขั้นตอนที่ 3 : ทดลองสูตรตามความต้องการ

ลูกค้าสามารถซื้อตัวอย่างทดลอง ตามความต้องการเบื้องต้น ในราคาที่พิเศษ ก่อนตัดสินใจว่าจะขึ้นสูตรพัฒนาใหม่หรือไม่ ซึ่งตัวอย่างที่ซื้อไปทดลองจะมีความใกล้เคียงกับความต้องการของลูกค้ากว่า 80% 

ขั้นตอนที่ 4 : กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน

มาตรฐานการผลิตของทางบริษัทฯ จำลองจากระบบ ASEAN GMP ซึ่งทางบริษัทฯ มีการแยกขั้นตอนการผลิตตามประเภทสินค้า โดยเป็นโรงงานที่มีห้องกว่า 50 ห้อง มีการตรวจสอบคุณภาพโดยแพทย์แผนไทย นักเคมีเครื่องสำอาง และผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน การตรวจสอบคุณภาพทั้งในกระบวนการผลิต และก่อนส่งออกสินค้า

ขั้นตอนที่ 5 : การส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ

การแพคสินค้าที่ได้มาตรฐาน ถึงแม้บางสินค้าที่มีการผลิตจำนวนน้อยส่งออกขนส่งเอกชนก็มั่นใจได้ว่าสินค้าไม่แตก เสียหาย ซึ่งทางบริษัทฯ จะมีการจำลองการจัดส่งให้มีความปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนสินค้าส่งออก 

image
image

ขั้นตอนการสั่งผลิตสินค้า OEM :

Step to make your own brand : 

ขั้นตอนที่ 1 : ลูกค้าแจ้งความต้องการสินค้าที่ต้องการผลิต

 • ประเภทสินค้า ตามหมายที่บริษัทฯ รับผลิต
 • ขนาดบรรจุต่อขวด 
 • ลักษณะขวดบรรจุภัณฑ์
 • รูปแบบฉลากสินค้า 
 • จำนวนสินค้าที่ต้องการสั่งผลิต 

ขั้นตอนที่ 2 : ฝ่ายขายนำเสนอรายละเอียดสินค้า

 • นำเสนอเงื่อนไขที่ควรทราบ
 • แนะนำกลิ่น คุณสมบัติสินค้า ลักษณะเนื้อผลิตภัณฑ์
 • นำเสนอราคาตามความต้องการของลูกค้า
 • แนะนำขั้นตอนการผลิต

ขั้นตอนที่ 3 : ลูกค้าพิจารณาสั่งซื้อ ตัวอย่างทดลอง หรือ พัฒนาสูตรใหม่ตามความต้องการ

 • ตัวอย่างทดลอง : ราคา 200 บาทต่อชิ้น (เป็นตัวอย่างสูตรมาตรฐานของบริษัทฯ)
 • ตัวอย่างพัฒนาใหม่ : ค่าบริการ 5,000 - 10,000 บาทต่อสูตร (เป็นตัวอย่างที่พัฒนาตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นสูตรใหม่ หรือ แกะสูตรจากสินค้าตัวอย่าง)

ขั้นตอนที่ 4 : ลูกค้ายืนยันสูตรการผลิตและเงื่อนไขสินค้า 

 • เป็นขั้นตอนที่ลูกค้ารับทราบราคาตามเงื่อนไขสินค้า
 • ยืนยันสูตรการผลิต ก่อนลงผลิต

ขั้นตอนที่ 5 : ชำระเงินค่าสินค้าและบริการ งวดที่ 1 

 • มูลค่าสินค้าและบริการ 70% งวดที่ 1 
 • มูลค่าสินค้าดังกล่าว อ้างอิง ขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 6 : การออกแบบฉลากสินค้า กล่องบรรจุภัณฑ์

 • ทางบริษัทฯ มีบริการออกแบบ ในราคาพิเศษ ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ
 • ลูกค้าสามารถออกแบบสินค้าเองได้ (แจ้งพนักงานขาย)

ขั้นตอนที่ 7 :  ขึ้นทะเบียนยาแผนไทย หรือ จดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

 • สินค้าที่จะสั่งผลิตกับทางบริษัทฯ จะต้องมีการขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องก่อนจำหน่าย
 • รับขึ้นทะเบียนยาแผนไทย (สินค้าที่ผลิตกับทางบริษัทฯ เท่านั้น)
 • รับจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (สินค้าที่ผลิตกับทางบริษัทฯ เท่านั้น)
 • เป็นการดำเนินการทันที ที่ลูกค้ามีการมัดจำงวดที่ 1 
 • ระยะเวลาในการขึ้นทะเบียน หรือ จดแจ้ง เป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด

ขั้นตอนที่ 8 : ชำระค่าสินค้าและบริการงวดที่ 2 

 • เมื่อสินค้าผลิตเสร็จ พร้อมส่งออก 
 • ชำระงวดที่ 2 มูลค่า 30% ของค่าสินค้าและบริการทั้งหมด
 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินก่อนล่วงหน้า 2-3 วัน ก่อนวันส่งออกสินค้า

ขั้นตอนที่ 9 : ส่งออกสินค้าด้วยขนส่งมาตรฐาน 

 • ขนส่งเอกชน Flash Express สำหรับสินค้าที่จำนวนสั่งผลิตน้อย
 • ขนส่งเอกชน One Way สำหรับสินค้าที่สั่งผลิตจำนวนมาก ตั้งแต่ 10,000 ชิ้นขึ้นไป

"สินค้าติดเทรน"

- ยาดมสมุนไพร / สมุนไพรหอม -
image
- Room Spray / Fabric Spray -
image

ตัวอย่างสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร "ยอดนิยม" ที่ทางบริษัท บัวทองสมุนไพรและสปา จำกัด รับจ้างผลิต

"รับผลิตทั้ง เครื่องสำอาง และ ยาแผนไทย สำหรับใช้ภายนอกทุกประเภท"
image

อโรม่า บาล์ม / ยาหม่องผสมน้ำมันหอมระเหย 

Aroma Balm/ Aroma Essential Oil Balm

image

ยาดมสมุนไพร / สมุนไพรหอม

Herbal Inhaler / Herb Dry Inhaler 

image

สเปรย์สมุนไพรแก้ปวด / สเปรย์สมุนไพรอโรม่า

Herbal Spray for massage pain relief 

image

ยาหม่องผสมเสลดพังพอน / ขี้ผึ้งสมุนไพรบรรเทาแมลงกัดต่อย

Herbal Massage Balm for anti-itching and insect bite relief

image

ยาหม่องผสมไพล / ขี้ผึ้งสมุนไพรบรรเทาปวดเมื่อย

Herbal Massage Balm for muscular pain relief 

image

ยาดมพิมเสนน้ำ / น้ำมันหอมระเหยอโรม่า

Aroma Essential Oil Inhaler 

image

ยาครีมผสมไพล / ครีมบรรเทาอาการปวดเมื่อย

Herbal Massage Cream for muscular pain relief

image

ครีมบรรเทาผด ผื่นคัน แมลงกัดต่อย ปลอบประโลมผิว

Herbal Moisturizing Cream for Anti-Itching and Nourishment 

"เงื่อนไขการรับแจ้งผลิตสินค้า OEM"
image

ขั้นต่ำในการผลิต : จดแจ้งเครื่องสำอาง ขั้นต่ำ 1,000 ชิ้น

ขั้นต่ำในการผลิต : ขึ้นทะเบียนยาแผนไทย ขั้นต่ำ 10,000 ชิ้น

image

ข้อแตกต่าง "จดแจ้งเครื่องสำอางและขึ้นทะเบียนยาแผนไทย" :

 •  จดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 • ขึ้นทะเบียนยาแผนไทย 
image

ค่าบริการ นอกเหนือจากค่าสินค้า (ถ้ามี) 

image

สิ่งสำคัญในการพิจารณาราคาสินค้า ! 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้