คำถามที่พบบ่อย

รวบรวมคำถามที่พบบ่อย จากลูกค้าทุกท่าน เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาทำ OEM 

OEM ยาแผนโบราณ (ใช้ภายนอก)

ได้ครับ ลูกค้าเพียงแจ้งงบประมาณที่ต้องการ 

การแจ้งงบประมาณที่ลูกค้ามี ทำให้ทางบริษัทฯ สามารถนำเสนอราคาหรือ Option ได้มีประสิทธิ์ภาพยิ่งขึ้น

สามารถคุมงบ และแนะนำวัตถุดิบที่เหมาะสมตามกำลังของลูกค้า

ทางลูกค้าสามารถซื้อตัวอย่างตามสูตรมาตรฐานของทางบริษัทฯ

ขั้นตอนการสั่งซื้อตัวอย่างผ่าน Web Site บริษัทฯ :

1. กดสั่งซื้อผ่าน Web (https://www.buathongherbandspa.com/category/4019/1316/สินค้าตัวอย่างยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์สมุนไพร) หรือ Product >> สั่งซื้อสินค้าตัวอย่างก่อนตัดสินใจผลิต >>สินค้าตัวอย่างยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

2.เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ และจำนวน
3.กรอกข้อมูลการจัดส่งสินค้า 
4.เลือกช่องทางการชำระเงิน "กรณี สินค้าตัวอย่างจะต้องชำระโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น"
5.กดยืนยันการสั่งซื้อ 
6. แนบสลิปหลักฐานการชำระเงิน ผ่าน Web Site  หรือ Line id : @buathongherbandspa หรือ ส่งมาที่ Email : buathong.info@gmail.com

หมายเหตุ : สูตรตัวอย่างนี้ เป็นสูตรมาตรฐานของทางบริษัท ฯ หากต้องการปรับสูตรเฉพาะ สูตรใหม่ กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อเสนอราคานะครับ

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

กลุ่มยาขี้ผึ้ง ครีม : ขั้นต่ำ 100 Kg หรือ 3,000 ชิ้น 

กลุ่มยาน้ำ พิมเสน : ขั้นต่ำ 100 Kg หรือ 5,000 ชิ้น


ทางบริษัท ฯ กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการทำ GMP Standard เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ตรารับรองมาตรฐานดังกล่าวได้ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2022

แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงงานเป็นไปตามมาตรฐาน ASEAN GMP ซึ่งมีจำนวนห้องผลิตมากกว่า 28 ห้อง รวมถึงเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐานแน่นอน ค่ะ

มูลค่าสินค้า ขึ้นอยู่กับ..

1.จำนวนการสั่งผลิต 

2.ประเภทของวัตถุดิบที่ลูกค้าเลือก

3.ประเภท บรรจุภัณฑ์ / ฉลาก (แปรผันตาม คุณภาพ และจำนวน)

แบ่งออกเป็น 2 กรณี

1.กรณี ปกติ ใช้สูตรมาตรฐานของทางบริษัท ฯ :

 • ทางบริษัทฯ มีสูตรให้เลือก
 • ลูกค้าสามารถแจ้งบริษัทฯ ปรับสูตร เช่น ความร้อน ความเย็น 
 • หรือต้องการเพิ่มสารสกัดตัวอื่นๆ (ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ เท่านั้น)

2.กรณี ลูกค้านำสูตรมาให้กับทางบริษัทฯ ผลิต

 • ลูกค้าจะต้องบอกสูตรทางบริษัทฯ ตามจริง
 • หากลูกค้าประสงค์จะนำสารสกัดมาเอง ต้องสามารถออกใบรับรองมาตรฐานได้และต้องมีการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ องค์ประกอบทางเคมี เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการปนเปื้อน 
 • สูตรดังกล่าว จะต้องไม่ไปละเมิดลิขสิทธิ์ ของผู้ใด

แบ่งออกเป็น 2 งวด

งวดที่ 1 : 70% ก่อนเริ่มการผลิต ล่วงหน้า 7-14 วัน

งวดที่ 2 : 30 % ก่อนส่งมอบสินค้า ล่วงหน้า 2-3 วัน

**โอนผ่านบัญชีธนาคาร บจก. บัวทองสมุนไพรและสปา 

ใช้ระยะเวลา ประมาณ 270-360 วัน 

OEM เครื่องสำอาง และสปา

1. เอกสารใบจดแจ้งผลิตภัณฑ์ หรือ อย. เครื่องสำอาง 

2.  Certificate of free sales

3. Certificate of origin

4. MSDS (Material Safety Data Sheet)

ได้ครับ ลูกค้าเพียงแจ้งงบประมาณที่ต้องการ 

การแจ้งงบประมาณที่ลูกค้ามี ทำให้ทางบริษัทฯ สามารถนำเสนอราคาหรือ Option ได้มีประสิทธิ์ภาพยิ่งขึ้น

สามารถคุมงบ และแนะนำวัตถุดิบที่เหมาะสมตามกำลังของลูกค้า

ทางลูกค้าสามารถซื้อตัวอย่างตามสูตรมาตรฐานของทางบริษัทฯ

ขั้นตอนการสั่งซื้อตัวอย่างผ่าน Web Site บริษัทฯ :

 1. กดสั่งซื้อผ่าน Web (https://www.buathongherbandspa.com/category/4019/1315/สินค้าตัวอย่างกลุ่มเครื่องสำอาง) หรือ Product >> สั่งซื้อสินค้าตัวอย่างก่อนตัดสินใจผลิต >>สินค้าตัวอย่างกลุ่มเครื่องสำอาง 
 2. เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ และจำนวน
 3. กรอกข้อมูลการจัดส่งสินค้า
 4. เลือกช่องทางการชำระเงิน "กรณี สินค้าตัวอย่างจะต้องชำระโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น"
 5. กดยืนยันการสั่งซื้อ 
 6. แนบสลิปหลักฐานการชำระเงิน ผ่าน Web Site  หรือ Line id : @buathongherbandspa หรือ ส่งมาที่ Email : buathong.info@gmail.com

 หมายเหตุ : สูตรตัวอย่างนี้ เป็นสูตรมาตรฐานของทางบริษัท ฯ หากต้องการปรับสูตรเฉพาะ สูตรใหม่ กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อเสนอราคานะครับ

จำนวนขั้นต่ำในการผลิตตั้งแต่ 500-1,000 ชิ้น (ขึ้นอยู่กับปริมาณบรรจุต่อชิ้น) นะคะ

ทางบริษัท ฯ กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการทำ GMP Standard เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้ตรารับรองมาตรฐานดังกล่าวได้ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2022

แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงงานเป็นไปตามมาตรฐาน ASEAN GMP ซึ่งมีจำนวนห้องผลิตมากกว่า 28 ห้อง รวมถึงเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐานแน่นอน ค่ะ

1. ระยะเวลาสัญญา 12 เดือน

2. หากภายใน 12 เดือนไม่มีการสั่งผลิตอีก ทางบริษัทฯ จะสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกเลขจดแจ้งผลิตภัณฑ์ทันที 

*กรุณาติดต่อฝ่ายขาย เพื่อส่งร่างสัญญา ในการรับประกันให้อีกครั้ง

มูลค่าสินค้า ขึ้นอยู่กับ..

1.จำนวนการสั่งผลิต 

2.ประเภทของวัตถุดิบที่ลูกค้าเลือก

3.ประเภท บรรจุภัณฑ์ / ฉลาก (แปรผันตาม คุณภาพ และจำนวน)

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบ่งออกเป็นดังนี้

1.ค่าวัตถุดิบ (ต้นทุนสินค้า เนื้อครีม เซรั่ม น้ำหอม และอื่นๆ)

2.*ค่าบรรจุภัณฑ์ (ลูกค้าสามารถจัดหาเอง แล้วส่งให้ทางบริษัทฯ ได้)

3.*ค่าฉลากสินค้า (ลูกค้าสามารถจัดหาเอง แล้วส่งให้ทางบริษัทฯ ได้)

4.ค่าบริการบรรจุ 1 บาทต่อชิ้น

5.ค่าบริการติดฉลาก 01 บาทต่อชิ้น

6.ค่าบริการห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ด้วยพลาสติก 1.75 บาทต่อชิ้น

7.ค่าบริการจดแจ้ง อย. เครื่องสำอาง มูลค่า 3,000 บาท  

8.*ค่าบริการจดเครื่องหมายทางการค้า มูลค่า 10,000 บาท (ไม่บังคับ ลูกค้าสามารถจดด้วยตนเอง)

 

ทางบริษัทฯ จะเสนอราคา ค่าวัตถุดิบ เท่านั้น โดยไม่รวมบรรจุภัณฑ์

 

แบ่งการคิดราคาต้นทุนสินค้าออกเป็น 2 ประเภท

 1. คิดราคาสินค้าเป็น บาทต่อชิ้น โดยไม่รวมบรรจุภัณฑ์และฉลาก
 2. คิดราคาสินค้าเป็น บาทต่อกิโลกรัม โดยไม่รวมบรรจุภัณฑ์และฉลาก

แบ่งออกเป็น 2 งวด

งวดที่ 1 : 70% ก่อนเริ่มการผลิต ล่วงหน้า 7-14 วัน

งวดที่ 2 : 30 % ก่อนส่งมอบสินค้า ล่วงหน้า 2-3 วัน

**โอนผ่านบัญชีธนาคาร บจก. บัวทองสมุนไพรและสปา 

ใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้