Term and Condition

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน 
ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือโอนชำระ ที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้ ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

เงื่อนไขในการจัดส่ง (CONDITIONS):
1.) กรุณาตรวจสอบจำนวนและราคาสินค้าก่อนทำรายการชำระเงิน
Please check quantity and selling price after discount before confirmation your order.
2.) หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการโปรดติดต่อ : Email : Buathong.info@gmail.com
If you have any problem with our platform or product, please contact us. 
Email : Buathong.info@gmail.com
3.) ตรวจสอบเงื่อนไขในการจัดส่งและค่าธรรมเนียมในการจัดส่งกับพนักงานทุกครั้ง
Please check delivery fee, shipping type, lead time and specific condition everytime.

4.) ในกรณีลูกค้าสั่งผลิต สินค้าภายใต้แบรนด์ ลูกค้า หากมีการชำระเงินแล้ว งวดที่ 1 และมีการดำเนินงานแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินได้

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า 
ในกรณีมีการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินแล้ว ทางบริษัทฯ จะไม่รับคืนทุกกรณี ยกเว้นทางฝ่ายขายได้มีการจัดส่งสินค้าผิดประเภท ซึ่งถือเป็นความผิดพลาดที่ต้องได้รับการแก้ไข 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายขายผ่านทางอีเมลล์ : buathong.info@gmail.com 
หรือ ทาง Line Official ID : @buathongherbandspa

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy